INGRIDA ŠIMONYTĖ IR DURNADĖŽĖS ŽIŪROVAI

(Last Updated On: 2019-08-16)

Šį įrašą rašau kaip autorius blogo, kuris savo vešėjimo metais – t.y. 2009- 2011 specializavosi beveik vien tik televizijos srityje ir šia tema čia buvo paskelbta virš 1200 įrašų.

Manau neprastai žinąs priežastis, dėl kurių televizorius yra žiūrimas, arba ne, tačiau tai nebūtų svarbu šnekant apie artėjančius rinkimus, jei ne vienas aspektas – vidutinis TV žiūrovas sutampa su ta auditorija, kurios pirmame ture neturėjo ir šiuo metu siekia Ingrida Šimonytė – t.y. menkesnio išsilavinimo ir uždarbio žmonės, daugiausiai gyvenantys mažuose miesteliuose ir kaimuose, o jeigu ir gyvenantys didesniuose miestuose, tai nedirbantys prestižinių darbų, arba visai nedirbantys. Ir pirmame ture daugiausiai balsavę už labiau visuomenę poliarizuojančią ir dažnai populistinę žinią nešusį Saulių Skvernelį bei mažus procentus surinkusius kitus kandidatus.

Tos auditorijos daugiausiai siekia Ingrida Šimonytė, kadangi Gitanas Nausėda nemažą jos dalį yra pasiekęs, nes, kaip vienas radijo klausytojas iš provincijos nejučia kristalizavo, “yra švelnus” (suprask – inteligentiškai ir neagresyviai save reiškiantis), o didelį, papildomą segmentą dar turi kaip paslėptą kortą, kurios neužčiuopia sociologinės tarnybos – suvargusios ir užguitos kitOs (t.y. tikrosios) Lietuvos moteriškės viešai neprisipažins, kad balsuos už Gitaną Nausėdą, nes jis – ne tik inteligentiškos raiškos, bet ir joms gražus – t.y. stotingas, vešlios ševeliūros, malonaus tembro. T.y. ne šalia kiekvieną dieną matomas nuplikęs, su atsikišusiu alaus pilvu, riaugėjantis ir šleivas individas. Neprisipažins, bet balsuos. Feminizuotų ir išsilavinusių moteriškių, kurios lygiai taip pat determinuotai balsuos už I. Šimonytę dėl to, kad ji – moteris, yra kelis kartus mažiau.

Taigi, nori nenori, I. Šimonytė turi pasiekti ne pažengusius interneto vartotojus, o televizijos, kurią pati ne kartą yra pavadinusi “durnadėže”, žiūrovą. ( Beje, epiteto “durnadėžė” šių eilučių autorius nemato prasmės ginčyti, nes norinčios būti universaliai žiūrima televizijos intelektas yra tiesiogiai proporcingas vidutinio žiūrovo intelektui).

Skaityk  TELEVIZIJŲ PRIEŠRINKIMINĖ PROBLEMA YRA "PECKELIAI" IŠ VRK

I. Šimonytė yra ne kartą pabrėžusi savo ydą – t.y. per greitą kalbėjimą. Nepritarčiau. Per lėtai kalbėdama I. Šimonytė pamestų mintį, kuri nubėgtų per toli, pradėtų strigti, darytų pauzes, bandydama tą mintį sugrąžinti į žodžio vagą, kas būtų labai nenatūralu. Juolab, kad tas, “per greitas” kalbėjimas yra svarbus nebent daliai labai senyvų žmonių 75+ amžiaus kategorijoje. Kuriems įtikti nelabai yra prasmės, nes jie paprastai savo politines pažiūras yra suformavę seniai ir jokia nauja informacija jų nepaveiksi.

Tačiau yra kita didelė bėda, kurios negirdėjau akcentuojant kaip ydos. Tai – per gausus tarptautinių žodžių vartojimas, kurio durnadėžės žiūrovai tikrai gali nesuprasti. Paminėsiu mano išgirstus kelis – tarkim, “aproksimuotai” – vertalas iš anglų approximately, kurį nesunku pakeisti į “apytiksliai” – pastarojo žodžio vartojimas būtų teiktinas dar ir grynai dėl praktinių priežasčių – jo skiemenų kiekis mažesnis, nei “approximately” – t.y. jį užtrunki trumpiau tardamas. Arba “insinuoti” – žodis “insinuacija” “užuominos”, kaip šiuo atveju buvo pavartotas, reikšme vartojamas gana dažnai, nors, manyčiau, nepelnytai – “užuomina” yra kaip reta vykęs lietuviškas žodis, bet “insinuoti” – t.y. “daryti užuominą” reikšmės durnadėžės žiūrovai tikrai gali nesuprasti. O nesuprasdami žodžio nesupranta ir minties. Kai tų nesuprantamų minčių susikaupia daug, toks kandidatas į prezidentus gali tapti nesuprantamas apskritai.

Čia pateikiau tik ryškesnius pavyzdžius, bet jų apstu būtent I. Šimonytės saviraiškoje ir, jeigu laikysime norą įtikti būtent durnadėžės žiūrovui svarbiu reikalu, tai pagal šį aspektą pastaroji kandidatė ryškiai pralaimi Gitanui Nausėdai proporcija maždaug 1 prie 4.

Kai skirtumai maži, kiekviena smulkmena gali lemti.

Please wait...
Kategorijos:  Aplink TV, Politika, Visuomenė
Tags: , , , , , ,

Palikite komentarą