NORMALĖJAME: VIENI AUTORYSTĖS ŠVENTENYBĘ KLIEDESIAIS VADINA, KITI – SODINA

(Last Updated On: 2020-04-21)

Prieš mano šį labai subjektyvų parašymą, siūlyčiau perskaityti Mykolo įrašą, kuriame viskas sudėliota chronologiškai ir tiksliai.

Jei jį jau perskaitėte, nepykite, atrasiantys aidų ir pasikartojimų maniškiame.

Ar teko kada patirti tą būseną, kai grįžti namo ir randi namus apvogtus? Labiausiai slegia ne tai, kad kažką išsinešė – aišku, ir tai bjauru, bet pats jausmas, kad kažkas rausėsi po tavo daiktus, juos rūšiavo, krovė į gilų, ceratinį krepšį yra be galo šlykštus. Kažkas įėjo į tavo URVĄ, kur tu grįžti ilsėtis, vienu mostu nusibraukti visos dienos rūpesčius, drybsoti su chalatu ir šliurėmis. Įėjo ir pasiėmė viską, ką norėjo, kaip savo.

Nemalonu, tiesa?

O kaip jaustis tinklaraštininkui, vagiančiam rašinėjimui laiką nuo savo tiesioginio darbo, nuo šeimos, kuriai ne tik neuždirba tiek pinigų, kiek galėtų, bet ir neskiria tiek laiko, kiek turėtų, dėl to save be galo ir krašto graužiančiam, ir staiga pastebinčiam, kad kažkas neatsiklausęs tiesiog ima jo rašinius, talpina į savo svetainę ir dar uždirba iš to pinigus? Be jokios savigraužos ir dar pasimėgaudamas.

Dar daugiau, paprašytas to nedaryti, jis ne tik nesiliauja, bet ir dėsto savo filosofiją, kurios esmė, kad tu turi būti jam dėkingas, nes jis yra it tas gerasis ir išmintingasis ganytojas, mat, išskiria tavo turinį iš tūkstančių kitų jo svetainėje netalpinamų blogų turinių, kažkur gale patalpina nuorodėlę ir tuo daro tau reklamą!

Jūs įsivaizduokite – tas mano čia jau minėtas butų vagis, paprašytas daugiau čia nesirodyti, ne tik nedingsta, bet ir dar dažniau čia užeina, o tiems, kuriems parduoda vogtus daiktus, sako, žinai, va, šitas ar šitas gerų daiktų prilaiko – iš teisingų vietų ėmiau. Renkuosi tik geriausius. Vagies firma garantuoja.

Bet atėjo metas eiti prie reikalo. Vienas tipelis pavarde Laurynas Ragelskis (nuotraukoje apačioje su strėle), blogerius laikantis savo pasaulyje tarsi baloje besiturškiančiais keistuoliais (tiksli citata apačioje), sugalvojo jų neatsiklausdamas (tų blogerių, kurie prisijungė prie čia aprašomos iniciatyvos, jis tikrai neatsiklausė), imti jam patinkančių tinklaraščių įrašus ir talpinti savo svetainėje.

Laurynas Ragelskis, Vytautas Šustauskas

L. Ragelskis garbingoje kompanijoje © Buržujus

L. Ragelskis yra ne šiaip sau tuščias interneto komersantas – jis žmogus su pažiūromis, garsiai rėkaudamas pasireiškęs, kaip su tikrąja tautos savastimi save siejančio antipydarinio judėjimo atstovas ir Korano studijavimo korifėjus.

Skaityk  LIUTAURAS ULEVIČIUS: VIENO PER RADIJĄ NUGIRSTO GINČO PARAŠTĖSE

Su šitokia filosofija (jo tekstas iš jo svetainės): Cituoju iš žydopedijos: “Etika yra bendra sąvoka, kuria dažniausiai apibūdinama moralės teorija. Filosofijoje etiškas elgesys yra tas, kuris laikomas “geru” arba “teisingu”. Vakarų tradicijoje etika kartais vadinama moralės filosofija.”

Pasakysiu švelniai, “vakarų tradicija” su visa jos atsiprašant “moralės filosofija” manęs labai labai giliai nejaudina. Kaip ir kliedesiai apie piratavimą bei autorystės šventenybę…

Šis atvirai ant svetimos intelektualinės nuosavybės spjaunantis, bet kažkodėl tą apspjaudytą daiktą pas save talpinantis namudinis filosofas iki šiol pasiėmė nei daug, nei mažai, o 224 uagadugu įrašus! Priklausomai nuo ilgio ir turinio sudėtingumo, kiekvienam jų skiriu nuo pusvalandžio iki trijų valandų. Tai yra mano nuosavas laikas – mano turtas, kuriuo galėčiau disponuoti ir kitaip – gerti alų, žaisti tenisą, skaityti knygas ar buriuoti.

Bet, ne, aš, idiotas, rašau blogą, o L. Ragelskis man suteikia malonę, imdamas mano įrašus. Šiaip sau, už dyka. Ir dar talpina savo svetainėje reklamą. T.y., iš jos uždirba.

Tiesa, jis, tarsi koks mesijas, dar ir suteikia sau ypatingąsias privilegijas ir galias (čia vėl jo citata iš jo svetainės): Blogeriai turi tą savo pasaulį, tegu jame ir turškiasi, toks jų pasirinkimas. Man iš interneto reikia kitokio tipo informacijos, o ne to “kas dedasi”.

Suprask, – tik aš, paimdamas savo pasaulyje tarpusavyje besiturškiančių blogerių turinį, suteikiu jam tikrąjį išmatavimą. Belieka pridėti – garbė Mahometui!

Pranašas tarp mūsų! Laurynas Ragelskis iš Musninkų – tur būt, todėl, kad yra dievo malone ekskliuzyvusis antipydaras ir Korano studijuotojas.

Tuose L. Ragelskio gimtuosiuose Musninkuose, kai į trobas įsisuka koks vagis, imantis sau patinkančius daiktus ir puošiantis jais savo buitį arba pardavinėjantis, vyrai tokį patykoja, pasigauna ir gerai atitalžo šonus.

Gyvename civilizuotoje visuomenėje, kurioje valdo virtuali realybė ir internetas. Todėl blogeriams tenka bylinėtis. Talpinu beveik pilną, vienuolikos blogerių turinį liečiančios, šiandien išsiųstos teisinės pretenzijos L. Ragelskiui tekstą ir, nors nesu kraugerys, turint omeny itin piktybišką atvejį su ideologijomis ir filosofijomis, man labiausiai patiktų, jei L. Ragelskiui būtų pritaikyta baudžiamoji atsakomybė (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 192 str.). :

Šiuo advokatų kontora „AAA Baltic Service Company“ kreipiasi i Jus atstovaudama savo klientų (toliau – Klientai) interesus ir vykdydama ju nurodymus. Mūsų atstovaujamiems klientams tapo žinoma, jog Jūsų valdomoje interneto svetainėje, pasiekiamoje adresu (), yra atgaminti ir padaryti viešai prieinamais literatūros bei fotografijos kūriniai.

Skaityk  PER 3 METUS "LIETUVOS RADIJO" KLAUSYTOJŲ SUMAŽĖJO KETVIRTADALIU

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Klientai niekam nėra suteikę teisės atgaminti bei padaryti viešai prieinamais jų Kūrinių ir yra vieninteliai visų autoriaus teisių į Kūrinius savininkai. Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis bet kokie asmenų sukurti literatūros kūriniai (straipsniai, dienoraščiai, studijos, monografijos, išvados ir pan.)
bei fotografijos yra autorių teisių objektai ir yra saugomi įstatymų.

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 15 straipsnio 1 dalis numato išimtinę autoriaus teisių savininko teisę leisti ar uždrausti atgaminti kūrinį bet kokia forma ir būdu bei padaryti kūrinį viešai prieinamu, kas apima ir kūrinio padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internetu). Šio įstatymo 73 straipsnis taip pat nustato, jog kūrinio atgaminimas ir padarymas viešai prieinamu be kūrinio autorių teisių turėtojo leidimo yra laikomas autorių teisių pažeidimu. Be to, Kūrinių atgaminimas, paskelbimas ir padarymas viešai prieinamais neturint autoriaus sutikimo gali užtraukti administracinę (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 214 (10) str.) ir baudžiamąją atsakomybę (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 192 str.).

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome Jūsų nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki 2011 m. kovo 11 d., interneto svetainėje, pasiekiamoje adresu () bei kitais būdais nustoti atgaminti, daryti viešai prieinamais bei kitaip naudoti Klientų Kūrinius, kurių sąrašas pateiktas priede (…), o taip pat ateityje be atskiro raštiško atitinkamo Kliento sutikimo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai jokiu būdu nenaudoti jokių Klientų kūrinių ir nepažeidinėti Klientų autorių teisių ir teisėtų interesų.
Iki nurodytos datos neįvykdžius nurodytų reikalavimų, būsime priversti kreiptis į teismą dėl autorių teisių subjektų teisių gynimo teismine tvarka. Informuojame, jog pagal ATGTĮ nuostatas autoriai iš pažeidėjų turi teisę reikalauti ne tik pašalinti padarytus pažeidimus, tačiau taip pat išsiieškoti patirtus nuostolius bei atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

Pagarbiai

Advokatas Andrius Iškauskas.

Andrius Iškauskas

Andrius Iškauskas

Šią iniciatyvą pradėjęs Buržujus negailėjo savo laiko bent vienuolikai tinklaraštininkų suvienyti (sąrašą pridedu) bendrai kovai, kad jų kuriamas intelektualinis turinys nebūtų pasisavinamas be jų leidimo. Tai – svarbi iniciatyva Lietuvos blogerių padangėje, kurią dažniau galima prilyginti  neformaliai naktinėtojų-grafiti paišytojų subkultūrai, o ne normaliems vaikščiotojams šaligatviais.

Skaityk  PIGIAUSIAS TELEFONAS: KAIP JO IEŠKOJAU

Blogerių, kuriuos liečia teisinė pretenzija, sąrašą pridedu dar ir todėl, kad uagadugu nėra dienoraštinis blogas – jį skaito nemažas kiekis televizinės sferos žmonių, kurie pas mane užsuka dėl televizinio turinio, o ne dėl blogeriavimo.

Siūlyčiau užsukti į šiuos tinklaraščius, kuriuos nors įsitraukiant į savo mėgstamų sąrašėlį ar užsiprenumeruojant. Blogų generuojamas turinys, nors ir chaotiškas, bet, lyginant su portalais, yra šviežias, nuoširdus, nesausas ir originalus.

Sąrašas:

Buržujaus rašinėliai

Artūras Račas

Common Sense

GeraMama.lt

Karolis Pocius

Komjaunimas.lt

Laikraštis “Uroboras”

Laimės paieškos rožiniam mieste

Maistas ausims

Piktas gnomas Arvydas kalba

Su tema susiję įrašai:

mano pirmoji teisinė patirtis arba Kaip Lietuvos blogeriai į teismą ėjo iš Buržujaus rašinėliai

Blogoramos galas iš Common Sense

Tinklaraščių autoriai vs Laurynas Ragelskis: pradžia iš Karolis Pocius

Pūlinys blogosferoje pratrūko. Blogorama iš Rokiškis

piratavimas yra blogai iš Buržujaus rašinėliai

Laimės paieškos rožiniam mieste iš Laimės paieškos rožiniam mieste

Pratęsiant apie Blogorama.lt ir šurmulį blogosferoje iš Rokiškis

Riterių kovos: kaip blogeriai Ragelskiui karą skelbė iš Nelabai malonaus žmogaus užrašai

Kaip blogeriai Lauryną Ragelskį mušė iš Piktas gnomas Arvydas kalba

Apie L.Ragelskį, bendruomenes ir lyderius iš komjaunimas.lt

Nuomonė: Autorių teisės – kaip ant žemės, taip ir internete iš 15min.lt

Mykolas Pleskas mėgsta megztukus iš Buržujaus rašinėliai

Please wait...
Kategorijos:  Konsumerika, Skaitomiausi, Visuomenė
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 komentarai:

 1. buržujus | 2 kovo, 2011 at 19:52

  Labai smagiai pasijuokiau :)) Puiki Ragelskio asmens analizė. Galėtum knygą apie jį parašyti 🙂
  Ir ačiū už aplodismentus, bet iniciatyvą pradėjome visi kartu – vienas būčiau nepasiryžęs ir tingėčiau 🙂

  Please wait...
 2. uagadugu | 2 kovo, 2011 at 20:07

  Na, na… Visi tik aimanavom, o kažkas turėjo ryžtis.

  Please wait...
 3. Artūras | 2 kovo, 2011 at 20:20

  Labai norisi sužinoti tos svetainės adresą. Tikiuosi, mano įrašų nenukopijavo…

  Please wait...
 4. uagadugu | 2 kovo, 2011 at 20:24

  Artūrai, atsiųsk man savo galiojančio e-mail’o adresą ir nuforwardinsiu link’ą pasitikrinimui.

  Please wait...
 5. Andrius | 2 kovo, 2011 at 21:32

  Man atrodo, kad didžiausia bėda, kad ragelskis net nepasivargino leidimo paprašyti. Tikiu, kad ne vienas blogeris būtų sutikęs. O dabar net ir paraginus liautis, keikia, grasina…

  Please wait...
 6. uagadugu | 2 kovo, 2011 at 22:04

  Neabejoju, Andriau. Būtų sutikę. Bet kai kitus laikai idiotais, kam prašyti? Panašu į didybės maniją. Tik, vat, potencijos tai didybei nesimato, nors tu ką…

  Please wait...
 7. Kaspis | 2 kovo, 2011 at 22:01

  Lankytojai i tokia svetaine gali ateiti pagrinde paieskos sistemu keliu. Taigi vienas is kovos budu – pranest paieskos sistemoms, kad uzbanintu svetaine su vogtu turiniu, tada tas Ragelskis galės pats savo svetainę skaityt 🙂

  Please wait...
 8. uagadugu | 2 kovo, 2011 at 22:06

  Dirbama visomis kryptimis, Kaspiau.

  Please wait...
 9. skirtumas | 3 kovo, 2011 at 09:38

  Aš tik dabar tą įrašą pamačiau (kur apie gėjų eitynes) 😉 Nu bl bl kokie durniai, o dar dainavo “kas nešokinės tas pyderas” – nu idiotų krūva… 😉

  Please wait...
 10. spyris | 3 kovo, 2011 at 13:25

  O vėliau tie patys durniai važiavo į kašio čempionatą Turkijoje ir tribūnose šokinėdami tą patį skandavo 🙁

  Please wait...
 11. Ingis | 3 kovo, 2011 at 15:55

  Įdomus atvejis. Manau, kad blogeriai turėtų laimėti. Tačiau kaip gali būti panašiu atveju – Lietuvoje trūksta teisinės praktikos. Jei papuls koks teisėjas negrinėjęs ūkinęs bylas, tai gali čia irgi pripjauti grybo. Na bet yra kitų pakopų teismai. Sėkmės purtant tą ožkutį 🙂

  Please wait...
 12. Fishas | 4 kovo, 2011 at 11:11

  Saunuoliai, vyrai/moterys 🙂
  Visada smagu pasitikrint ka gali Lietuvos teise 🙂 Ypatingai, kai reikia ne gintis, o gint savo teises 🙂
  Linkiu sekmes 🙂

  Please wait...
 13. socialistas | 4 kovo, 2018 at 20:33

  uagadugu, menas priklauso laidužiai, jei kažką parašei ir pasidalinai tai jau ne tavo nuosavybė. Nereikia tuščiažodžiavimo ir š.. malimo vadinti intelektualine nuosavybe.

  Please wait...
 14. Karolis Pocius » Tinklaraščių autoriai vs Laurynas Ragelskis: pradžia
 15. Buržujaus rašinėliai » mano pirmoji teisinė patirtis arba Kaip Lietuvos blogeriai į teismą ėjo
 16. Pūlinys blogosferoje pratrūko. Blogorama. « Rokiškis
 17. Laimės paieškos rožiniam mieste » Apie Lauryną Ragelskį ir jo darbus
 18. Riterių kovos: kaip blogeriai Ragelskiui karą skelbė « Nelabai malonaus žmogaus užrašai
 19. Kaip blogeriai Lauryną Ragelskį mušė | Piktas gnomas Arvydas kalba

Palikite komentarą