BMA TRIGRAŠIS KARE DĖL RUSIŠKŲ KANALŲ RETRANSLIAVIMO PER “VIASAT”

Verda tikras karas tarp Viasat ir rusų federalinių kanalų RTR Planeta, Ren TV Baltija bei Pervyj Baltijskij Kanal retransliuotojų Baltijos šalyse.

Priminsiu problemos esmę. Minėtieji kanalai mūsuose nėra retransliuojami tiesiogiai, o per tarpininkus. T.y. lygiai taip pat, kaip Lietuvą per tarpininkus pasiekia dujos ar dar daug kas iš Rusijos. Kam reikalingi tarpininkai, esu girdėjęs įvairių rafinuotų interpretacijų, bet ūkiškas mąstymas siūlo daryti paprastą išvadą – kad daugiau žmonių dalintųsi pinigus, kuriuos moka vartotojas. Tai yra mes.

Bet šiuo atveju į šitą kampą nesigilinsiu.

Tik patikslinsiu, kokia forma juos mokame.

Kabeliniai ar palydoviniai operatoriai pasirašo sutartis su TV kanalais, kurių esmė ta, kad jie moka už savo abonentų kiekį  (t.y. fizinius ar juridinius asmenis, perkančius paslaugą iš palydovinio ar kabelinio operatoriaus). Tokia formulė pasirinkta, nes ji mažiems signalo platintojams (turintiems nedaug abonentų) leidžia mokėti pagal jų pajėgumus, o dideliems – pagal jų. Šiuos pinigus operatorius  su kaupu atsiima iš mūsų.

Viasat nuo balandžio 1 dienos neretransliuoja populiariausių rusų kanalų, o jų atstovas prieš kurį laiką prašneko, kad “RTR Planeta”, “Ren TV Baltija” bei “Pervyj Baltijskij Kanal” atstovai iš kompanijos „Baltic Media Alliance“ (ВМА) esą gerokai padidino retransliacijos kainas bei pareikalavo kitų kanalų įtraukimo į televizijos žiūrovams siūlomus paketus.

Šiandien sureagavo ir BMA. Pirmas argumentas buvo keistokas: derybas su „Viasat“ veda ne BMA, o Estijos kompanija – Baltijos autorių ir transliuotojų sąjunga (Baltic Authors & Broadcasters Union), kuri yra daugelio rusiškų TV kanalų distributorė Baltijos šalyse ir kuriai žiniasklaidos holdingas „Baltic Media Alliance“ taip pat yra perdavęs ir savo kanalų „Pervyj Baltijskij Kanal“, „Ren Baltija“ bei kitų distribucijos teises“.

Keistoku jį vadinu todėl, kad vėliau tekste pati BMA už, pasirodo, tikrąją distributorę Baltijos autorių ir transliuotojų sąjungą (toliau tekste – BABU) dėsto argumentaciją, kodėl dėl rusiškų kanalų retransliavimo nesusitariama.

Tiesą sakant, šitie dvigalviai ar trigalviai distribavimo slibinai galėtų sudominti ir leidimus retransliuoti TV kanalus Lietuvoje dalinančią LRTK, kuri jau anksčiau kėlė klausimą, kur yra registruotas Pervyj Baltijskij Kanal – Latvijoje ar Londone. Tie visi transliavimo ir retransliavimo objektai yra taip susipainioję, kad juos atpainioti gali tik supainiojęs.

Koks nors gabus Kremliaus gyventojas.

Žiūrėkit – rusišką turinį naudojantis kanalas  (PBK), registruotas Londone arba Latvijoje, distribuojamas Estijoje įsikūrusio juridinio asmens (BABU),  o valdomas koncerno, įsikūrusio Latvijoje, bet registruoto Londone (BMA).

Neblogai, ką?

Bet grįžtu prie BMA argumentacijos: savo pranešimuose „Viasat“ tvirtina, jog BMA televizijos kanalų platinimo kaina neatitinka rinkos situacijos. Tačiau mūsų žiniomis nustatyta kaina visiškai atitinka tą, kurią už minėtų kanalų retransliavimą moka kabelinių televizijų tinklų operatoriai. Reikalaudama mažesnės kainos „Viasat“ siekia gauti retransliacijos teises už žemesnę nei rinkos kainą, kas prieštarautų sąžiningos konkurencijos su kitais televizijos operatoriais principams. Taigi, teiginiai dėl neadekvačių kainų yra nepagrįsti, o šių manipuliacijų įkaitais tapo niekuo dėti žiūrovai.

Tiesiog unikalu! Ypač skaniai ši informacija skamba dabar verdančio kito karo kontekste. Primenu, kad kabeliniai operatoriai visais būdais spardosi Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimams, kurie nutrauktų dabartinę praktiką imti lietuviškų nacionalinių kanalų signalą už dyka. Nieko nemokant!

Bet dosnieji kabeliniai operatoriai randa pinigų mokėti tiek, kad rusiškų kanalų transliavimo tarpininkų konglomeratas puikiai gyventų!

Net ir be Viasat pinigų…

Natūralu, kad ant lietuviškųjų norisi pataupyti.

Pasitelkiant tautinės ufologijos argumentaciją.

Toliau BMA tęsia: susidariusią padėtį įvertinti pragmatiniais ekonominiais argumentais yra gana sudėtinga. Todėl mūsų nuomone „Viasat“ sprendimas nutraukti TV kanalų „Pirmasis Baltijos kanalas“, „REN Baltija“, „REN Estija“ ir „RTR Planeta“ transliacijas – tai strateginis „Viasat“ sprendimas, pagrįstas Baltijos šalių reklamos rinkoje vykstančia konkurencine kova ir nenoru savo televizijos kanalų pakete turėti konkuruojančių rusiškų TV kanalų.

Nesu tikras, ar strategija čia tokia svarbi. Lietuvoje tai gal ir ne taip jaučiasi, bet Latvijoje ir Estijoje Viasat pardavimai turėjo žiauriai sumažėti.

Abejoju, ar Viasat strategija gali remtis apgaulinga prielaida, jog rusakalbiai (ir ne tik jie) staiga ims ir neras būdų žiūrėti savo mėgstamus kanalus, jei jų nerodys Viasat.

Jau greičiau jie atsisakys paties Viasat.

Ir rinksis juos su beribe meile ir dėmesiu rodysiantį kabelį.

Taip pat abejoju, ar tokius Viasat praradimus gali atsverti galimi rusiškų kanalų reklaminiai praradimai, apie kuriuos verčia galvoti BMA paminėtas Baltijos šalių reklamos rinkoje vykstančios konkurencinės kovos argumentas.

Čia jau, ko gero, BMA dūminė uždanga.

Share
Kategorijos:  Kanalai, Konsumerika, Rinka
Žymos: , , , , , , , , , , , ,

KABELINĖ TV TAUTINĖS UFOLOGIJOS PARAŠTĖSE

Pastarąją savaitę atsitiko širšalas dėl to, kad kabeliniams operatoriams (čia kabeliniais operatoriais vadinsiu tai, kas mūsuose dažniau vadinama kabelinėmis televizijomis), kurie pagal dabar galiojančią Visuomenės informavimo įstatymo redakciją transliuoja lietuviškųjų komercinių televizijų signalą už dyka, gali tekti pastarosioms mokėti.

Ta proga žiniasklaidoje pasirodė pora tautinės ufologijos opusų, akivaizdžiai pučiančių į kabelinių operatorių dūdą.

Nebūčiau į šią temą apskritai gilinęsis, jei ne citata iš uagadugu „Veide“.

Kadangi plėtojant šią tematiką tarp kitko remiamasi ir mūsų mintimis, pravartu į ją ir pasigilinti.

Žurnalistinio objektyvumo dėlei parodant ir kitą kampą.

Veidas dirba pagal gerą Holivudo receptą, kaip padaryti kasinį filmą. Svarbu iškart pakabinti žiūrovą.

Todėl straipsnis pavadinamas propagandiškai – Seimas ruošiasi atverti kelią Rusijos propagandai.

Pasakojama tikrais faktais paremta, kiekvieno lietuvio kraują stingdanti istorija, kad šalia Lietuvos sienų su Rusija ir Baltarusija randasi daugybė skaitmeninių siųstuvų rodančių televiziją ta pačia modernia signalo sistema, kuri veikia ir Lietuvoje.

Pagal iškiliausias tautinių ufologų tradicijas dabar reiktų nusistebėti, kodėl rusai ir baltarusiai drįsta taikyti savo siųstuvuose modernias technologijas, o ir apskritai, kodėl savo pasienio teritorijose jie turi TV žiūrovų.

Nesistebime.

Čia ant holivudinio vamzdžio uždedama alkūnė, kur uagadugu lūpomis konstatuojama sena tiesa, jog jau ir dabar labai nemažą TV žiūrovų dėmesį sutraukia rusiškos TV programos, o ypač Pervyj Baltijskij Kanal.

Pasitelkiami seimūnai su be galo toli siekiančiomis tautinėmis įžvalgomis.

Nejučia prie alkūnės privirtinamas kitas vamzdis ir jį apžergę pakniopstom skuodžiame link ufologinės teoremos įrodymo.

Pasirodo, Seimas ruošiasi ne tik galutinai surusinti, bet ir, pasak vieno tautinio Seimūno, nukultūrinti Lietuvą, nes, pasak naujos Visuomenės informavimo įstatymo redakcijos, kabeliniai operatoriai turėtų mokėti už lietuviškųjų komercinių televizijų transliavimą, o ne transliuoti jas už dyka.

Šiandienos rašinyje-tęsinyje apart rusų Veidas jau randa dar vieną suinteresuotąją pusę. Pasirodo, tai irgi užsieniečiai – švedų MTG valdomas Viasat.

Šlykštieji kosmopolitai puola it tie kolorado vabalai.

Mažiau į tematiką įsigilinusiam skaitytojui priminsiu kabelinio operatoriaus verslo schemą. Kabelinis operatorius retransliuoja TV ir radijo programas, jas sumeta į paketus ir šiuos pardavinėja savo klientams – fiziniams ar juridiniams asmenims. TV programos imamos už dyka (lietuviškos pagal minėto įstatymo redakciją) arba perkama teisė retransliuoti užsienio TV programas.

Kabelinių operatorių pelnas (arba nuostolis) yra skirtumas tarp to, ką jos sumokėjo TV stotims (prie šių mokėjimų dar reiktų pridėti ūkines, techninės plėtros, administracines išlaidas) ir surenkamo abonentinio mokesčio iš klientų.

Jei atmestume kabelinėms televizijoms nemokamas (lietuviškas) TV programas, gautume, kad apie du trečdalius, o kai kuriose kabelinėse dar ir daugiau paketo sudaro mokamos rusiškos kilmės (kuriamos Rusijoje) arba rusakalbės TV programos.

Beje, daugumai šių programų formaliai deklaruojama žiūrėjimo ne rusų kalba galimybė, tačiau praktiškai ja nesinaudojama – dėl natūralių priežasčių (rusų kalba yra labiau suprantama daugumai gyventojų, nei, tarkim, anglų) ar dėl techniškai subjektyvių (galima pasirinkti ne rusų kalbą, jei televizorius pajėgus veikti stereo režimu ir jeigu jam esant žiūrovas yra pajėgus jį atrasti distanciniame pultelyje,- mono režimui kabelinė televizija jau paslaugiai parinko rusų kalbą…).

Taigi, darant toli einančius apibendrinimus arba įsijungiant į jau minėtą moderniosios ufologijos informacinį srautą, reiktų skaitytojams čia ir dabar pranešti, kad Lietuvos kabeliniai operatoriai finansuoja rusiško ar rusakalbio TV srauto skverbimąsi į tautos sąmonę.

Bet mes to neteigiame. Verslas yra verslas. Yra paklausa – yra ir jos adekvatus patenkinimas. Jei lietuviams reiktų TV stočių anglų kalba, jie jas ir gautų. Tačiau lietuviams reikia rusakalbių kanalų, todėl kabelinės televizijos, patenkindamos paklausą ir vadovaudamosis sveiku verslo instinktu, suteikia teisę tas televizijas žiūrėti.

Bet tada nereikia piktintis, kad tautinės komercinės televizijos taip pat turi sveiką verslo instinktą.

Ir veikia adekvačiai verslo sąlygoms, kurios egzistuoja. O jos Lietuvos radijo ir televizijos komisijos š.m vasario mėnesio duomenimis yra tokios: Lietuvos komercinių televizijų pajamos per 2009 m. krito 32%, iki 135,95 mln. Lt, radijo stočių – 29%, iki 24,95 mln. Lt, o kabelinių operatorių pajamos augo 20%, iki 91,99 mln. Lt.

Keista, kad ši statistika Veido nesudomino…

O gal būtent čia ir slypi raktas? Žiaurios krizės laikais, kai komercinių televizijų pajamos mažėja trečdaliu, kabelinės vartosi it inkstas taukuose!

Vartosi, rodydamos nuostolius patiriančių televizijų signalą dykai ir sočiai mokėdamos rusams už pastarųjų retransliuojamą!

Jūs dar stebitės, kodėl lietuviškosios televizijos nori pinigų?

Jūs nenorėtumėte?

Jeigu jau apeliuojame būtent į Veido publikaciją, tai būsime nuoseklūs ir pacituosime kai kuriuos teiginius ištisai: (…) artimiausiu metu Seimas ruošiasi priimti Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus, kuriuose numatoma, kad Lietuvos kabelinės televizijos savo abonentams nebeprivalės, tiksliau, neišgalės, nemokamai, kaip buvo iki šiol, retransliuoti lietuviškų kanalų, išskyrus LTV laidas.

Dar kartą patikslinsiu skaitytojui reikalo esmę: dabar kabeliniai operatoriai privalo retransliuoti nacionalinius kanalus, bet už juos nemoka; o pagal naują įstatymo redakciją  neprivalėtų, bet, jeigu norėtų juos įtraukti į savo paketą, turėtų.

Kaip ir už rusakalbius.

Čia tik man nesuprantamas tas neišgalės. Juk pagal sveiką ūkišką logiką, jeigu tavo pajamos išauga penktadaliu, tai tu daugiau nei gali išgalėti, tiesa?

Bet tiesa, matyt, slypi kitur. Kita citata: Tai reiškia, kad kabelines TV žiūrintys gyventojai (jų Lietuvoje yra daugiau nei pusė milijono) turės mokėti papildomai, jei ir toliau per kabelinę TV norės matyti TV3, LNK ar kitus lietuviškus kanalus. Tai reiškia, kad kas mėnesį teks tuštinti kišenę.

Štai ir priėjome prie reikalo esmės. Kieno kišenė tuštės?

Kabelinių operatorių atstovai jau kitur yra užsiminę, kad toks įstatymas kirs per jų kliento kišenę.

Suprask – išlaidas už lietuviškų komercinių televizijų retransliavimą jos perkels ant TV žiūrovo pečių, padidindamos abonentinį mokestį.

Arba jos nebus retransliuojamos.

Įsakmiai fatališkame tai reiškia įžvelgiame daugiau gąsdinančios pozos, nei galimybių atsitikti kraupiai ateities versijai.

Mes – afrikietiškas blogas – prisižiūrime tų netikrų šamanų…

Lietuviškai transliuojančios televizijos generuoja apie 60-70 % auditorijos dėmesio. O tai reiškia, kad be jų kabelinių televizijų paketai nebus pilnaverčiai. Todėl nebus ir perkami. Jau dabar tarp kabelinių operatorių verda kova dėl kiekvieno kliento. Į ją yra įsijungęs palydovinę alternatyvą siūlantis Viasat. Alternatyva kabeliniam transliavimui yra taip pat ir besiplečianti skaitmeninė antžeminė televizija, jau dabar siūlanti virš dešimties nekoduotų kanalų.

Kabelinėms televizijoms užkėlus kainą arba nerodant kurių nors iš lietuviškų komercinių kanalų, labiau tikėtina, kad žiūrovas nueis pas kitą operatorių (tikėsimės, kad kabelinės televizijos nedirba kartelio pagrindu…), rinksis palydovinę alternatyvą arba už porą šimtų litų įsigys skaitmeninės antžeminės televizijos tiunerį, su kabeline televizija apskritai atsisveikindamas.

Todėl kabeliniai operatoriai nekels kainos.

Bet tada teks atsisakyti dalies pelno su visa sotaus gyvenimo atributika.

Dėl ko dabar dantimis bei nagais ir kovojama prieš įstatymą keičiant.

Viskas suprantama.

Man tik labai neskanus atrodo tas nacionalinės kortos mėtymas, kur reikia ir kur ne.

Kai tikras variagas ateis, žiū, ir nesuveiks…

Po to stebimasi, kodėl lietuviai nėra patriotai.

Kai kiekvienai progai pasitaikius yra keičiančių tą savo patriotizmą į pamušalinius interesus, tai ir turi, ką turi.

Ufologinį patriotizmą.

Share
Kategorijos:  Konsumerika, Rinka, Technologijos, UFO News
Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD