SIGNATARAS… TURĖDAMAS TOKĮ ŠTABO VADOVĄ GENEROLO VIETOJE NUSIŠAUČIAU

Prezidento rinkimų laidoje Žinių radijuje vietoj generolo Česlovo Jezersko gražbyliavo jo rinkimų štabo vadovas signataras Rolandas Paulauskas. Nes Česlovas Jezerskas šiuo metu turėtų būti Valstybiniame radijuje,- paaiškino savo atsiradimą studijoje signataras. Šiuo parodydamas Žinių radijui jo vietą – antriškumą lyginant su Lietuvos radiju

Tiesa, čia pat originaliai pasitaisė, pažymėdamas Žinių radijo klausytojų didesnį išprusimą, nei auditorija kitur. Tas kitur, matyt, ir yra Valstybinis radijas.  Kur dalyvavo Česlovas Jezerskas, kuris, nuosekliai audžiant R. Paulausko minčių audinį, irgi kitur

Pabrėždamas savo nepalaužiamas paradigmas ir vektorius (čia signataro žodynas), kur viršesni mes versus , kandidato į prezidentus rinkimų štabo vadovas iliustravo juos šitokiu sakiniu: o aš atstovauju žmones, kurie sako ne aš, o mes.  Toliau mus įtikinėdamas, kad jis yra ne tik mes, bet ir mes, padedantys Česlovu Jezerskui jo erškėčiuotame kelyje į prezidentavimą, jis ir toliau eksponavo savo kuklų ego:

Ir aš, ir Jezerskas galvojame (…)

Kaip elgčiausi aš (…)

Share
Kategorijos:  Keistumai, Nuklausiau
Žymos: , , , , , , ,

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD