GELEŽINĖ RANKA

Pasigendu premjero ryžto imtis tikrų permainų. Iš esmės, reikėtų geležinės rankos, kuri pareikalautų iš asignavimų gavėjų, pavaldžių institucijų pasiūlymų, ką galima sumažinti, susiaurinti, padaryti efektyviau. Turi būti priimami tik rimti pasiūlymai, o ne atsirašinėjimai, kaip vyksta dabar.

Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė Rūta Vainienė apie Saulėlydžio ir Saulėtekio komisijų veiklą interviu „Balsui.lt“

Tai nelibertariška.

Greičiau, atvirkščiai.

Kokią revoliuciją žmonių galvose padaro krizė!

Share
Kategorijos:  Neformatas, Personalijos
Žymos:

ELEKTRINĖ REALYBĖ

Mes turėsim savo jungtimi kirsti dujotiekį – neturi reikšmės, ar tiesime į Lietuvą ar Latviją. Iš tikrųjų turėsime gauti „Nord Stream“ leidimą, taip yra dokumentuose.

Vilniaus universiteto Ekologijos instituto Genotoksikologijos laboratorijos vadovė Janina Bakšienė

Šachas ir matas?

Share
Kategorijos:  Kita, Neformatas
Žymos: ,

DRĄSA

Girdėjau, kad atsisakėme drąsios šalies įvaizdžio.

Baisu.

Dabar užsieniečiai pagalvos, kad esame bailūs.

Antra vertus, drąsiai prisipažinti, kad nesi drąsus – irgi drąsa.

Share
Kategorijos:  Neformatas
Žymos:

MYLIU „SODRĄ“ MEILE IŠKRYPUSIA

Kartais nušoksime į šoną nuo pagrindinės blogo temos. Net padarėme naują straipsnių skirstymo kategoriją – neformatas. Nepiktnaudžiausime, bet esame apsupti ne tik televizorių, bet ir visų kitų pasaulio nelaimių.

Tarp jų ir Sodros.

Vienas Sodros viršininkų Laimonas Rudys šiandien per Žinių radiją šnektelėjo, kad Sodros darbuotojai, dirbantys su šiai institucijai mokėti vėluojančiais juridiniais asmenimis, yra instruktuojami būti maksimaliai lankstūs įstatymo ribose.

Vienas mano draugas turi mažytę uab‘ėlę. Daug metų su žmona sąžiningai ir laiku mokėjo mokesčius, nebuvo apiforminę buhalterių autorinėmis darbuotojomis ir kitais kandeliabrais, na, niekuomet nebandė apeiti Sodros. Buvo, kaip juos daug kas vadino, kvailai sąžiningi. Na, štai. Ir tas kvailai sąžiningas žmogus, krizei prie sienos prispaudus, šiaip taip subalansavo savo išlaidas, susitarė su banku dėl palūkanų terminų atidėjimo ir taip toliau. Beliko Sodra. Žmogus atėjo į Sodrą ir žvelgdamas kvailai sąžiningomis akimis paprašė valdininko būti maksimaliai lanksčiam ir atidėti mokėjimus. Tačiau čia jis susidūrė su uoliai pareigingomis valstybės pareigūno akimis, kurios jam pradžioje nebyliai, o po to ir žodžiu tarė – įstatymas šito nenumato.

Iš tiesų, ar jūs kada matėte lankstų įstatymą a la Laimonas Rudys?

Beje, berods tas pats Laimonas Rudys arba jo kuris nors sodrinis klonas kitoje radijo laidoje prieš kokį mėnesiuką pasigyrė, jog Sodra iš visų valstybinių institucijų yra iškėlusi daugiausiai bankroto bylų. Pasigyrė specialiai neimu į kabutes, nes jis tikrai gyrėsi. Jam tai darbo pasiekimas. Pastebėjau, kad Sodrų ir kitų mokesčių surinkimo įstaigų kabinetai pilni tokių jaunų naujosios valdininkijos egzempliorių. Kostiumukai, kaklaraiščiai, uoliai pareiginga veido išraiška ir visiškai tuščios akys.

Draugas ir jo žmona paskutinius penkis metus nė dienos neatostogavo. Kartą per metus

su senele išleisdavo vaikus į Turkiją. Į pigiausią dviejų žvaigždučių viešbutį. Jokių all inclusive. Lankantis pašvęsti savaitgaliais jų chruščiovkėje rasdavome kuklią ir netgi skurdžią buitį – dar tėvų uždirbti trisdešimties metų senumo baldai, varvanti santechnika. Verslininkai…

Nauja valdžia užsimojo surinkti daugiau mokesčių? Kam?

Kad uolūs jaunieji valdininkai gautų algas?

O gal juos geriau būtų buvę nuogais užpakaliais paleisti į smulkų verslą? Tada jie pajustų visą verslininkavimo malonumą, kai tik įkūrus naują uab‘ėlę nuo kiekvieno gaunamo lito turi mokėti 54 centus valstybei.

O po to iš to gauto lito dar turi pridurti savo senoms mamoms ir tėtėms po 30 centų, kad šie sudurtų galą su galu, nes Sodrai reikia daug pinigų savo plačioms reikmėms administruoti, mokant algas uoliems valdininkams ir išlaikant gausius ir gražiai atremontuotus pastatus.

O gal išgelbės Valentinas Milaknis (radau galų gale televizinį kampą)? Irgi anekdotas. Ar tik su Saulėlydžio komisija ne jo paties autoriteto saulėlydis ateina? Pirmą kartą nusileido, kai, palikęs savo komandą ant ledo, atsistatydino iš LRT vadovo posto, po to nieko gero nenuveikęs išėjo iš vadovavimo LRT tarybai, o dabar dar ir Saulėlydžio komisija.

Šalis ta Lietuva vadinas.

Gerai, kad uagadugu Afrikoj, čia bananus skabaisi ir gyveni.

Share
Kategorijos:  Neformatas, Visuomenė
Žymos: , , , , , , , ,

TAS NENUMALDOMAS INSTINKTAS KELTI ŠIRŠALĄ

Nepatinka man tie prancūzai. Ne tik dėl Chirac‘o arogancijos „praleidote progą patylėti“, Sarkozy tragikomiškai fiunesiškos energijos Maskvos link ar Mitterrand‘o politkorektiško elgesio (kaip spėriai šį stilių periminėja mūsiškiai eurobiurokratai ir eurožurnalistai – paklausykit LRT korespondento Lino Balsio a la barosiško giedojimo iš Briuselio) laikant Pabaltijo šalių vadovus tarnų kambarėlyje 1990-aisiais. Nuoširdžiai erzina jų beribis pomėgis streikuoti. Todėl nudžiugino čekų dalininko Černy instaliacija Briuselyje – čekas savo provokuojančiu menu pataikė tiksliai į dešimtuką, nes būtent streikas yra tikroji prancūzų stichija.

Nesitikėjau, kad darbštieji lietuviai, neturintys dieviškų gamtinių sąlygų išvertus pilvus gulėti ištisas dienas po vynuogių kekėmis kartais pasimelžiant nuo kalnų nusikabarojusias ožkas, išeis į gatves su profsąjungų vėliavomis. Esu žiauriai nusivylęs

Su vėliavomis organizacijos, nuo darbdavių „savivalės“ natūraliai ginančios nesugebančius savarankiškai išspręsti savo karjeros problemų, kurių daliai mėšlungiškas darbo vietos laikymasis yra tapęs antrąja prigimtimi. Tokiame peizaže lengva pasireikšti tinginiams ir neprisitaikėliams, ką savo akimis išvydome riaušių penktadienį.

Įdomu, kad pastaruoju metu „kalbančių“ radijo stočių (turiu omeny „LR“ ir „Žinių radiją“) eterį tiesiog užtvindė profsąjungų agitpropas. Pono Černiausko ir jo hiperaktyviųjų moterėlių balsai radijo klausytojams jau ne mažiau pažįstami, nei etatinių vedėjų. Tokias laidas išgirsi bene kiekvieną dieną, jos akivaizdžiai užsakomosios, kitaip stočių vadovus tektų laikyti tendencingais, arba neūkiškais. Nevalingai pagalvoji – iš kur tokie pinigai? Nejaugi juos suneša skurstantys profsąjungų nariai? Ponas Černiauskas viešojoje erdvėje gyrėsi, kad juos remia „broliškos“ organizacijos įvairiose šalyse (natūralu, juk visų šalių proletarai turi vienytis!).

Nejaugi tik piketais prie Lietuvos ambasados Rygoje?

Share
Kategorijos:  Aplink TV, Neformatas
Žymos: , , , , , , , ,

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD